الهام پیروی

تحلیلی - علمی - آموزشی

سوسن چهل چراغ

پس از معرفی این گل به دولت وقت ایران در همان زمان از سوی شورای عالی محیط زیست در زمره آثار زیست محیطی ملی کشور به ثبت رسید.وطی این سال ها رویشگاه سوسن چهل چراغ در روستای داماش به مساحت 4 هکتار تحت حفاظت قرار گرفت .

قامت این گیاه حدود یک متر است واز آنجا که گل های آن به طرز خاصی بر گشته اند نام سوسن چهل چراغ را به خود گرفته است .گل ملی سوسن چهل چراغ تنها گلی است که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

گل سوسن چهل چراغ از تیره Liliaceaeاز گروه پیاز داران واز رده تک لپه ای ها بوده  در جهان فقط در منطقه رودبار در دهکده داماش ولنکران جمهوری آذربایجان  می روید. زمان رویش این گل در ماه های خرداد  واوایل تیر است .که به صورت گلی با قامت بلند وبه شکل واژگون شکسته می شود .سوسن چهل چراغ هنوز هم توسط سازمان حفاظت محیط زیست  گیلان نگه داری می شود. وبا توجه به نادر بودن این گل ملی وثبت شده در فهرست میراث طبیعی ، سازمان حفاظت محیط زیست اطراف این زمین را حصار کشی کرده است.

علت نامگذاری چهل چراغ نور افشان وایجاد منظره زیبا در شب است (به نقل از مردم منطقه)

سوسن چهل چراغ

+ نوشته شده در  Sun 5 Apr 2009ساعت 6:7 AM  توسط elham peirovi/الهام پیروی  |